Overslaan naar content

'ZORG VAN BUITEN NAAR BINNEN EN ANDERSOM'

.......Steven (Hoofd Transforensische Zorg) Voor zover hij weet is Steven Heus het enige Hoofd Transforensische Zorg in Nederland. Heus: ‘Dat is best bijzonder, want transforensische werken heeft zoveel voordelen.’ Klinkt top, maar wat is het eigenlijk? Heus: ‘Transforensische zorg betekent dat je zorg van buiten naar binnen haalt en andersom. Een zorgtraject houdt dus niet op bij onze voordeur, maar kan doorlopen binnen detentie of juist hier opgestart worden en buiten voortgezet. Zo krijgen jongeren vertrouwde begeleiding en hoeven ze niet steeds te wennen aan nieuwe gezichten. Want dat kan voor jongeren met hechtingsproblemen best wel lastig zijn en dat komt de behandeling niet ten goede.’ 

Er is nog een voordeel. De tijd die jongeren in een justitiële jeugdinrichting doorbrengen kan verkort worden door het inzetten van transforensische zorg. Hoe? Heus: ‘Jongeren die een korte straf hebben of nog in afwachting van hun straf zijn, krijgen vaak voorwaarden opgelegd van de rechter. Dat zijn zaken waar ze aan moeten voldoen voor ze weer naar buiten kunnen. Een woonplek, bijvoorbeeld, of een dagbesteding. Begeleiding is er ook een. Zolang die zaken niet op orde zijn, moet de jongere blijven.

Tegelijkertijd kunnen wij hem ook niet veel bieden hier binnen. Hij is immers, op de voorwaarde na, al klaar om te gaan. Je ziet de frustratie oplopen bij die jongeren. Als je transforensische zorg levert, zijn de lijntjes naar de zorgorganisaties vaak kort en kan het contact veel sneller opgezet worden, met als voordeel dat de jongere op tijd weer weg kan.’ 

Eén van de taken van Steven is daarom om contact te leggen met zorgorganisaties. We werken nu samen met E25 in Den Haag en Levvel in Amsterdam. Zij hebben coaches in dienst die in Teylingereind alvast het eerste contact maken. Dat gaat heel laagdrempelig, gewoon een keertje kletsen of een potje tafelvoetbal. En dat werkt, want voor onze doelgroep is een juiste klik en goede band met een begeleider van nog belangrijker dan de vorm van begeleiding. De coaches waar we nu mee werken, hebben in het verleden vaak bij Teylingereind gewerkt. Ze kennen de omgeving en de doelgroep dus goed. Ook dat is fijn. 

Als het contact binnen gelegd is, gaat het buiten verder. Zo spreken de coaches van E25 met de jongeren af in hun opleidingscentrum. Daar zijn elke dag mensen aan het werk om jongeren op te leiden tot bijvoorbeeld kapper of loodgieter. Laat een jongere zien dat hij interesse in een van die zaken heeft, dan kan er meteen geschakeld worden om te kijken of hij in een opleidingstraject zou passen. Heel mooi en laagdrempelig. 

Deze zorg komt van buiten Teylingereind in, maar het kan ook andersom. Heus: ‘Binnen Teylingereind bieden we Multidimentionele Familie Therapie (MDFT) aan. MDFT-therapie richt zich op het hele systeem van de jongere, vaak zijn gezin. Er zijn daarom gesprekken binnen met de jongere, met zijn ouder(s) en samen, maar ook buiten. De therapeuten bezoeken ook regelmatig de familie. En als een jongere hier vertrekt, blijft het contact met de therapeut net zo lang doorlopen als nodig is. Ontzettend waardevol, want zij hebben vaak in de tijd dat de jongere hier verbleef echt een sterke band opgebouwd.’ 

Waarom nog niet iedereen in Nederland vol inzet op deze vorm van zorg aanbieden? Heus lacht. ‘Er is wel een issue mee. Dat is namelijk dat er geen vergoeding tegenover staat. Coaches die jongeren in Teylingereind bezoeken, kunnen die uren nergens declareren. Dat is natuurlijk wel een probleem. Want hoewel bijna iedereen die met jongeren werkt in een setting als deze dat met zijn hele hart doet, moet er ook geld verdiend worden. Gelukkig is dat eerste contact binnen leggen zo waardevol, dat de twee organisaties waar we mee samenwerken dat nu toch doen. Bovendien: als het contact buiten doorloopt, krijgen ze er wel geld voor. Na zo’n eerste contact kan de reclassering in het advies aan de rechter zetten dat ze aanraden om specifiek deze begeleiding door te laten lopen en de jongere uit te laten stromen naar die organisatie. Daarmee is de kans op slagen van zo’n begeleiding namelijk ook groter.